Styret 2019

 

Verv Navn Mobil                  e-post
Leder     Per Aaserud   415 22 121 post (a) northernmarine#as 
Nestleder Knut Ellevog - Bøyekomite 416 32 819 knutellevog (a) hotmail#com
Kasserer  Ulf Baur 918 93 507 a.hoy (a) online#no
Sekretær

Bjørn Haakon Bakken

908 00 424 bjorn.haakon.bakken (a)gmail#com
Havnesjef Øyvind Lien 404 14 100 ollien (a) online#no
Styremedlem    Hans Petter Kvalø - medlemsansvarlig    906 54 661 kvaloe (a) online#no
Styremedlem Thor Engebrigtsen - Bøyekomite og medlemsregisterkomite 400 39 912 thor.engebrigtsen (a) outlook#com
 Styremdlem Thomas Dessen Nilsen - Dugnadsansvarlig  993 25 210  dessen.nilsen (a) gamil#com
 
 E-post til båthavnen kan sendes til:       post (a) snaroybathavn#no
 
 For å unngå spam har vi byttet ut @ med  (a)  og punktum med #

Dokumenter

Havnereglement     

Brukerveiledning                      
 

 Årsmøter

Årsmøte 2020

Det innkalles herved til årsmøte i Snarøykilen Båthavn Mandag 10. Februar 2020  kl 1900.

Årsmøtet vil bli avholdt i klubbhuset til Bærum Seilforening (tidligere Vestfjorden Seilforening)

i Bruksveien 83.

Signert årsmøteref 2020.pdf

/Portals/0/Snaroykilen%20Bathavn%20Innkalling%20til%20Arsmote%202020-endelig_1.docx

/Portals/0/Snaroykilen Bathavn Arsberetning 2019-endelig.docx?ver=2020-01-23-200835-863

/Portals/0/Snaroykilen%20Bathavn%20Resultatrapport%20-%20%282019%29.pdf

/Portals/0/Snaroykilen%20Bathavn%20Balanserapport%20-%202019.pdf

Årsmøte 2019

Det innkalles herved til årsmøte i Snarøykilen Båthavn Torsdag 28 Februar 2019 kl 1900.  
Årsmøtet vil bli avholdt i klubbhuset til Bærum Seilforening (tidligere Vestfjorden Seilforening) i Bruksveien 83.

Snarøykilen Båthavn Innkalling til Årsmøte 2019.docx
Snarøykilen Båthavn Regnskap-Balanse 2018.xlsx
Revisorerklæring Snarøykilen Båthavn 2018.pdf
Snarøykilen Båthavn Årsberetning 2018.docx
Signert Referat fra Årsmøte 2019.pdfÅrsmøte 2018

 

Det innkalles herved til årsmøte i Snarøykilen Båthavn Torsdag 8 Mars 2018 kl 1900-2100.  

Årsmøtet vil bli avholdt i klubbhuset til Bærum Seilforening (tidligere Vestfjorden Seilforening) i Bruksveien 83. 

Snarøykilen Båthavn Innkalling til Årsmøte 2018 final.docx

Snarøykilen Båthavn Årsberetning 2017-final.docx

Snarøykilen Båthavn Driftsresultat pluss balanse 2017-final.docx

Referat Årsmøte 2018.pdf


 

 

Vedtekter

Vedtekter Årsmøtet 2014        

 Bøyekart

Jollekart Tranga - 2014

Jollekart Anker - 2014

Jollekart Sivbukta - 2014

Priser 2020

 Innmeldingsavgift NOK 350
 Medlemskontingent NOK 300 
 
 Bøyeplass NOK 2 000
 Stor jolleplass
 
NOK 650
 Liten Jolleplass 
 
NOK 450