Medlemssøknad

Søknad om medlemskap
Undertegnede søker herved om medlemskap i
Snarøykilen Båtforening
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnummer/Poststed *
Tlf. Privat
Tlf. Arbeid
Mobiltlf: *
E-mail adresse *
Dato

Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter 2014.docx

 

Priser 2017

 Innmeldingsavgift NOK 350
 Medlemskontingent NOK 300 

 Bøyeplass NOK 1000
 Stor jolleplass

NOK 650
 Liten Jolleplass 

NOK 450